(ღ˘⌣˘ღ) ABOUT (๑˃ᴗ˂)ﻭ

🌟🌟🍍🍇🍋🍉--- ლ(╹◡╹ლ) Chào mừng các bạn đã đến với Website PULO BEAR! Hãy liên hệ với Team chúng mình để được tận tình chia sẽ tất cả mọi thứ liên quan đến Dự án Pulo Bear nhé! Thả tim mọi người nè!!!! ---(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧🌟🌟🍍🍇🍋🍉

Short Story


Một ngày nọ của mấy năm trước (tầm 2019), tự nhiên trong đầu sực nghĩ hay là làm một cái gì đó vui vui nhỉ? Nhưng không biết cái gì mới vui. Tôi đọc thông tin vu vơ trên wikipedia về Côn Đảo, bỗng phát hiện cái tên Poulo Condor mà ngày xưa Pháp - Anh hay các nước đánh thuyền buôn ngang qua Côn Đảo vẫn ghi chép lại, thực ra các khách sạn hiện tại cũng hay dùng vì nó độc đáo. Thế là phát hiện ra cái độc đáo ở cái tên của nó. Rồi lại sực nhớ, có một thứ mà từ nhỏ đến lớn cá nhân tôi thấy nó vốn dĩ rất hay ho, đó là hình dáng cái bản đồ Côn Đảo. Tôi bỗng nghĩ, sao mình không tượng hình nó thành một thứ gì đó có nhân cách hóa, có tên có tuổi, có tính cách vân vân mây mây nhỉ?? Và thế là từ đốm nhỏ của ý tưởng mà chúng nó- 16 con linh vật đã ra đời. Và do tính sở hữu rất mạnh nên tôi cũng làm hồ sơ bản quyền cho namebrand Pulo Bear, kể cả thiết kế hình dáng của chúng nó.


One day a few years ago (around 2019), suddenly I wanted to made something fun. But I don't know what is really fun. I read some information on wikipedia about Con Dao, suddenly discovered the name Poulo Condor that in the old days, France - England or other countries that had been trading boats passing through Con Dao still recorded, in fact the current hotels also used because it's unique. So discovered what was unique in its name. Then suddenly remember, there is one thing that, when i was young until now, personally I find it very interesting inherently, that is the shape of the map of Con Dao. I suddenly thought, why can't I picture it into something personified, with a name, has a personality, etc. ?? And so from that little spot of idea they were - 16 mascots were born. And due to the strong ownership, I also filed the copyright for the namebrand Pulo Bear, including their design.


cùng Pulo lặn biển nhé
LOGO PULO BEAR-01

Nếu bạn cần gì thêm - If You Need Something More, Plz ->

Có khi là bạn cần trao đổi với tôi thêm chăng? -  Maybe you need to talk to me more?

contact us

What We Do

Our Mission

- Xây dựng thương hiệu Pulo Bear; Sản xuất và phân phối sản phẩm quà tặng thương hiệu độc quyền Pulo Bear.

- Manufacturing and distributing Pulo Bear exclusive brand gifts

What We Do?


- Blog quảng bá du lịch, truyện tranh comics, xây dựng thương hiệu Pulo Bear.

- Blog promoting tourism, comics comics, branding Pulo Bear.

Why Us?

- Chúng tôi luôn trau chuốt về thông tin, chất lượng hình ảnh, chất lượng sản phẩm.

- We are always elaborate on information, image quality, product quality.

About us

Bé Bảy nè

1. Blog Pulo Bear - Gấu Pulo là một website về chủ sở hữu và 16 linh vật được tưởng tượng thông qua các linh vật nhằm phản ánh các sự vật, hiện tượng trong đời sống văn hóa - xã hội, lấy ý tưởng từ 16 hòn đảo của quần đảo Côn Đảo - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam - nơi chủ sở hữu sinh sống. Trong đó Gấu Pulo là nhân vật chính thể hiện cho hòn đảo lớn nhất tập trung dân cư (Côn Sơn) trong số quần đảo 16 hòn tại tỉnh BRVT.

1. Blog Pulo Bear - Bear Pulo is a website about the owner and 16 mascots are imagined through mascots to reflect things án phenomena in the cultural - social life, inspired by 16 the island of the Con Dao archipelago - BRVT province - Viet Nam - where the owner lives. In which Bear Pulo is the main character representing the largest island (Con Son) among the 16 island archipelago in BRVT province.

2. Mọi hình ảnh và nội dung đăng tải của trang (có liên quan đến các linh vật) đều thuộc bản quyền của chủ sở hữu. Không sao chép thiết kế dưới mọi hình thức khi không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

2. All images and content posted on the site (related to the 16 mascots) are copyright of the owner. Do not copy the design in any form without the consent of the owner.

3. Mọi thông tin hợp tác, liên hệ vui lòng mail đến email starswithcolors@gmail.com, Fanpage Pulo Bear - Gấu Pulo tại https://www.facebook.com/pulobear.condao.

3. For all cooperation information, please contact to email: starswithcolors@gmail.com ,Fanpage Pulo Bear-Gấu Pulo: https://www.facebook.com/pulobear.condao.

4. Vì đây là Dự án phi lợi nhuận (cho đến thời điểm này) nên hãy donate ủng hộ Dự án Pulo Bear của Team mình nhé: Nguyễn Yến Vy - Vietinbank - 108004824334. Chân thành cám ơn!

4. Because this is a non-profit project (until this moment), please donate to support our Pulo Bear's Team Project: Nguyen Yen Vy - VietinBank - 108004824334. Thanks you!

Recent Posts
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0868 110 689